Denna nya hummer med jetdoor, ny 2020 kan ni boka med karaoke