Kvalitetspolicy

VIP Limousine AB skall erbjuda tjänster som på ett lyhört sätt motsvarar kundens krav och behov avseende tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och information. Det innebär:

 • att all personal är förtrogen med och delaktig i denna policy
 • att ha engagerad och kompetent personal som kontinuerligt vidareutbildas
 • att genom väl fungerande kommunikation dyka upp på rätt adress på utlovad tid
 • att med flexibilitet och kunskap erbjuda kundanpassande lösningar
 • att genom ett välutvecklat informationssystem ge kunder snabba svar
 • att anlita underleverantörer som uppfyller våra kvalitetskrav
 • att fortlöpande utvecklas och göra förändringar enligt kundernas behov
 • att ha ansvarsfull, lyhörd och språkkunnig personal
 • att med ett trevligt och respektfullt bemötande skapa nära och långsiktiga relationer
 • att ha hög tillgänglighet, servicegrad och flexibilitet.

 

Miljöpolicy

VIP Limousine AB skall utifrån sina egna resurser och förutsättningar arbeta för en bättre miljö. VIP Limousine skall:

 • förvissa oss om att all personal är förtrogen med denna policy; personalen ska även fortlöpande utbildas i verksamhetsrelevanta miljöfrågor
 • förebygga föroreningar, bland annat genom att använda miljövänliga produkter så att miljöpåverkan kontinuerligt minskar
 • välja produkter med goda miljöegenskaper
 • använda grön energi där så är möjligt, och stänga av energiförbrukande utrustning då den inte används
 • tillämpa effektiv avfallshantering
 • med övergripande och detaljerade mål ständigt sträva efter bättre lösningar för miljön.

GDPR-policy

Din kundintegritet är viktig för oss på VIP Limousine AB

Personuppgifter används uteslutande för att kommunicera med dig som kund och för utförande av Limousine bokningarna – även i förekommande fall för bokningshantering – betalningshantering – och faktureringshantering. Vi använder endast de personuppgifter som krävs för att uppfylla det angivna ändamålet

Vi säljer inte, hyr ut, eller distribuerar dina personuppgifter till tredje part. Endast den personal hos oss, eller hos vår underleverantör, som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra din Limousine bokning.

Dina personuppgifter sparas för ovan angivna skäl så länge affärsrelationen mellan oss kvarstår och för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden, dvs. tillhandahålla tjänsten, fakturera, reglera fakturor, hantera klagomål eller reklamationer mm.  Uppgifterna ligger i förekommande fall även kvar så länge som svensk bokföringslag påbjuder.

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. och Du kan när som helst be oss ta bort dig från vårt register. I och med det upphör även personuppgiftslagringen utom i de fall bokföringslagen måste följas.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon 070-666 21 20 eller e-post  info@viplimo.se