För att undvika oförutsedda händelser under färd är kommunikationen mellan kund och chaufför viktig åt båda håll. Oftast kan man undvika tråkigheter, men skulle olyckan ändå vara framme gäller följande:

  1. Exempelvis kräkning och konfettikanon eller annan händelse som leder till att limousinen måste tas ur trafik för tvättning och rengöring. Här är minsta debitering 2 tim, dvs 3800 kr, därefter 1900 kr/tim; vid högsäsong 2500 kr/tim för Lincoln. Hummer 5400 kr, därefter 2700 kr/tim, vid högsäsong 3500 kr/tim. Chauffören avgör hur lång tid limousinen måste tas ur trafik.
  2. Kunden blir ersättningsskyldig för eventuella skador på limousinen på grund av oaktsamhet. Belopp utgår enligt överenskommelse, efter offert från verkstad alt. enligt självrisken hos vårt försäkringsbolag.