Viktigt: ej tillåtet i limon för allas trivsel

  • Rökning/E-Cigaretter
  • Mat/Snacks
  • Konfettikanon
  • Skor/Klackar i sätena
  • Dunka/slå i taket.
  • Egen dricka ej tillåtet utan godkännande,(Städavgift kan tillkomma)
  • Max 8 personer enligt svensk lag
  • Exempelvis kräkning och konfettikanon eller annan händelse som leder till att limousinen måste tas ur trafik för tvättning och rengöring. Här är minsta debitering 2 tim, dvs 3800 kr, därefter 1900 kr/tim; vid högsäsong 2500 kr/tim för Lincoln. Hummer 5400 kr, därefter 2700 kr/tim, vid högsäsong 3500 kr/tim. Chauffören avgör hur lång tid limousinen måste tas ur trafik.
  • Kunden blir ersättningsskyldig för eventuella skador på limousinen på grund av oaktsamhet. Belopp utgår enligt överenskommelse, efter offert från verkstad alt. enligt självrisken hos vårt försäkringsbolag.
  • Chauffören kan när som helst avsluta körningen vid olämpligt beteende i Limo